Solidarni z Ukrainą

Głęboko zaniepokojeni i poruszeni sytuacją na Ukrainie wyrażamy solidarność z ukraińskimi obywatelami, szczególnie z ukraińskimi członkami społeczności akademickiej – studentami, wykładowcami, pracownikami administracyjnymi Uczelni Łazarskiego. Wspieramy naród ukraiński w wysiłkach na rzecz obrony suwerenności swojego kraju, jego niepodległości i integralności terytorialnej w ramach uznanych międzynarodowo granic. Wyrażamy gotowość do udzielenia pomocy ukraińskim członkom naszej społeczności akademickiej.

Rektor Uczelni Łazarskiego
Prof. dr hab. Maciej Rogalski